Utstyr på scenen

21.-22. november 2020

20.-21. november 2021

Slagverksutstyr på scenen

Her er en oversikt over slagverksutstyret som kommer til å stå på scenen konkurransedagen. Alt utstyr som ikke står på listen (stikker, småperkusjon, triangel, tamburin, osv.) må korpsene ha med selv.


-  2 Trommesett

-  4 pauker

-  Stortromme/gran cassa

- 2 Klokkespill

- Xylofon

- Skarptromme

- Marimba

- Rørklokker

- Congas

- Temple Blocks

- Bar Chimes

- Suspended Cymbal

- A2 cymbal

- Stikkebrett

- Vibrafon