Retningslinjer for bedømming

21.-22. november 2020

20.-21. november 2021

Retningslinjer for dommere

Hovedkorps:

Alle som konkurrerer i hovedkorpsdivisjonene vil bli bedømt i to kategorier: Musikalsk innhold og underholdning. Det er to dommere som vurderer det musikalske innholdet, og en dommer som vurderer underholdningsdelen. Det musikalske innholdet og underholdningsdelen vurderes uavhengig av hverandre. Det vil gis poeng fra 0-100 i den musikalske kategorien og poeng fra 0-10 i underholdningskategorien.


Juniorkorps og åpen klasse:

Alle som konkurrerer som juniorkorps eller i åpen klasse vil motta dommerkommentarer, men korpsene blir ikke rangert. Hvert korps vil motta en pris for sin fremførelse.


Retningslinjene som det vil bli dømt etter finner dere her. Retningslinjene som benyttes for å vurdere det musikalske innholdet er de samme som NMF benytter i sine Regionsmesterskap for skolekorps på Østlandet.