Konkurransereglement

21.-22. november 2020

20.-21. november 2021

Reglement


Deltagere

«Underholdningskampen» er en underholdningskonkurranse for skolekorps på Østlandet. Konkurransen er åpen for alle korpsets faste utøvende medlemmer. Det kan ved sykdom, uhell osv. søkes om dispensasjon for å erstatte enkelt-medlemmer. Aksepterte vikarer vil ikke være med i kampen om solistpriser.

 

Påmelding

Påmelding skal skje skriftlig i henhold til annonserte frister. Påmeldingen er bindende etter gitte frister.

 

Divisjonsinndeling

I Underholdningskampen er det fire ulike klasser: brass, janitsjar, juniorkorps og åpen klasse. Avhengig av antall påmeldte korps vil janitsjar- og brassbandklassene deles inn i én til tre divisjoner. Korpsene fører opp ønsket divisjon ved påmelding, men vi forbeholder oss retten til å slå sammen divisjonene etter behov.

 

Oppvarming

Alle korps får ca. 20 minutter til oppvarming i eget rom.

 

Spilletid

Effektiv tidsbruk på scenen skal for hovedkorps og korps i åpen klasse være mellom 12 og 18 minutter, for juniorkorps inntil 10 minutter. Tiden gjelder fra første til siste tone på scenen inklusive pauser mellom numrene, men eksklusive konferansiertid og inn- og utmarsj. Går korpsene over grensen på 18 minutter trekkes 0,5 poeng pr. minutt.

 

Det vil bli satt opp tid mellom hvert korps til rigging av slagverksutstyr. Det vil og bli anledning til å rigge kulisser på denne tiden, men korpsene må selv stille personell som kan gjøre dette. Arrangøren stiller med korpsledsager som sørger for at korpset stilles opp i god tid før innmarsjen.

 

Ved avbrudd, f.eks. ved brannalarm, skal de korpsene som blir avbrutt i konsert eller oppvarming få tilbud om å stille til slutt i divisjonen, dersom dette er hensiktsmessig av hensyn til bedømming.

 

Teknisk

Det vil være mulig å benytte mikrofoner og prosjektor under fremførelsen. Dette må meldes inn i henhold til gitte frister. Korpsene er selv ansvarlige for å styre dette under fremførelsen, og filen som skal brukes under fremførelsen må medbringes konkurransedagen eller sendes til arrangør i forkant. Filen kan medbringes på minnepinne eller datamaskin, og korpsene er selv ansvarlig for nødvendige kabler og overganger.

 

Effekter i underholdningen

Underholdningskampen er en underholdningskonkurranse og det settes pris på bruk av kostymer, mindre kulisser og effekter. Imidlertid må vi be korpsene ta hensyn til sikkerhet og tid til opprigg og nedrigg. Effekter som vil utgjøre en fare for sikkerheten og som vil medføre ekstra rengjøring er ikke tillatt. Røykmaskin er ikke tillatt.

 

Partiturer, sitteplan, program og slagverksoversikt

For hovedkorps: Partiturer skal være tosidig kopiert i to sett, innbundet og ordnet i spillerekkefølge. Partiturer, program, sitteplan og slagverksoversikt skal sendes til komiteen i henhold til gitte frister. Hvert partitur må merkes med korpsets navn og divisjon.

Juniorkorps og åpen klasse skal ikke sende inn partitur.

 

Bedømming

Påmeldte korps i brass- og janitsjardivisjonene vil bedømmes i to kategorier: musikalsk utførelse og sceneopptreden. Det gis separate poengsummer og separate plasseringer i disse to kategoriene. Musikalsk utførelse vurderes med en skala fra 0-100, utførelse og sceneopptreden vurderes med en skala fra 0-10.  Det er to dommere som vurderer korpsets musikalske prestasjoner og én underholdningsdommer. For underholdningskategorien legges det vekt på innmarsj, instrumentbehandling, antrekk, opphold på scenen og utmarsj. Spesielle virkemidler/visuelle effekter gir plusspoeng.Det vil deles ut solistpris i brass- og janitsjardivisjonene.

 

I juniorklassen og i åpen klasse vil det kun bli gitt dommerkommentarer, ikke poeng.