Forside

21.-22. november 2020

20.-21. november 2021

Velkommen til Underholdningskampen 2020!

Oslo katedralskole 21.-22. november


Underholdningskampen 2020 utsatt


Det er med tungt hjerte vi ser oss nødt til å utsette Underholdningskampen 2020 på ubestemt tid. Under de rådende omstendighetene i Oslo-området vil det være svært vanskelig å gjennomføre, blant annet fordi Oslo Brass Band ikke får møttes for å gjennomføre digital sending. Komiteen kommer til å jobbe frem mot å få arrangert Underholdningskampen, i et eller annet format, i 2021. Korpsene og solistene som allerede er påmeldt inviteres til dialog rundt hvordan vi best løser dette. Vi gleder oss til å gi musikantene muligheten til å vise frem det de har øvd på!

Hold avstand. Vask hendene. Ta vare på hverandre.


Beste hilsen
Underholdningskampkomiteen