Konkurranselokaet

21.-22. november 2020

20.-21. november 2021

Konkurranselokalet

Alle konkurransens divisjoner vil foregå på Oslo Katedralskole, fordelt på Aulaen og Festsalen.


Aulaen har plass til 400 publikummere, og salen egner seg godt til korpskonserter.


Festsalen har plass til 100 publikummere, og her vil juniorkorpsene ha sin del av konkurransen.


Aulaen
Festsalen
Oslo katedralskole