Registrering av korpsinfo

21.-22. november 2020

20.-21. november 2021

Registrering av korpsinformasjonI forkant av konkurransen trenger vi en del informasjon fra dere, og dette skjer i to trinn:

a) Registrering av korpsinfo i et digitalt skjema - frist 15. oktober

b) Innsending av partiturer - frist 15. oktober (gjelder bare hovedkorps)


a) Registrering av korpsinfo i digitalt skjema:

Skjemaet består av tre deler:

- Program og korpsomtale: Stykkene som inngår i programmet skal registreres. Det må også sendes inn en kort korps- og programomtale som skal brukes av konferansieren i presentasjon av korpset.

- Musikanter og medaljer: Antallet musikanter/aktører på scenen skal bekreftes. Det er også her mulig å bestille medaljer fra konkurransen.

- Slagverk og utstyr på scenen: Registrering av slagverk og annet utstyr som skal brukes på scenen. Det skal også sendes inn et scenekart. Tegn et oppsett av korpset på scenen med stoler, notestativ og slagverksutstyr. Scenekartet lastes opp i skjemaet.


Skjemaet må ferdigstilles helt før innsending. Det skal sendes inn ett skjema pr. deltakende korps, altså må juniorkorps og hovedkorps registreres hver for seg.


Skjemaet finner dere her: https://goo.gl/forms/SQX1s21VuBG7haj52


b) Innsending av partiturer

Hovedkorps skal sende inn to sett av hvert partitur. Juniorkorps og korps i åpen klasse skal ikke sende inn partirurer.


Partiturer skal være tosidig kopiert, innbundet og ordnet i spillerekkefølge. Det skal sendes inn to sett med partiturer. Partiturene merkes med korpsets navn og divisjon, og sendes til:

Underholdningskampen

v/ Eirik Sanner

Fagerborggata 50 A

0360 Oslo


Behov for å gjøre endringer?

Da ber vi om at dere gjør det via dette skjemaet: https://goo.gl/forms/i2bsvn8xHNWszKJI3


.