Utstyr på scenen

17.-18. november 2018

16.-17. november 2019

14.-15. november 2020

Slagverksutstyr på scenen

Her er en oversikt over slagverksutstyret som kommer til å stå på scenen konkurransedagen. Alt utstyr som ikke står på listen (stikker, småperkusjon, triangel, tamburin, osv.) må korpsene ha med selv.

 

- 2 Trommesett

- 4 pauker

- Stortromme/gran cassa

- 2 Klokkespill

- Xylofon

- Skarptromme

- Marimba

- Rørklokker

- Congas

- Temple Blocks

- Bar Chimes

- Suspended Cymbal

- A2 cymbal

- Stikkebrett

- Vibrafon