Deltakeravgift

18.-19. november 2017

17.-18. november 2018

15.-17. november 2019

Deltageravgift

 

Hvert korps betaler 200kr per deltager som deltageravgift.

 

Også aktører som deltar under fremførelsen uten å være musikant i korpset regnes som deltager, som drillere eller aspiranter.

 

Beløpet baserers på registrering av deltagere som skal skje innen 15. oktober.

Det vil bli sendt ut faktura til alle deltagere, med betalingsfrist 1. november.

Påmeldingen er bindende etter 01. september.